Visie en werkwijze

shutterstock_98119937-e1415962032551Q-axis, gezondheid en werk is specialist in Noord-/Midden-/Oost-Brabant en Noord-Limburg met betrekking tot ziekteverzuimpreventie, arbeidsreïntegratie, arbocuratie, advisering en medische trainingen.

Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn een gevolg van disbalans tussen belasting en belastbaarheid van het lichaam in de ruimste zin van het woord. Zowel fysieke- als mentale factoren kunnen hierbij een rol spelen.

Er wordt geïnventariseerd vanuit een breed perspectief waarbij zowel persoons-, privé- als werkgebonden factoren de revue passeren.

(Sub)acute klachten waarbij weefselschade met pijn op de voorgrond staat, behoeven vaak curatieve zorg met mogelijk arbeidsgerichte advisering.

Chronische (pijn)klachten zijn vaak multifactorieel bepaald. Hierbij is pijn niet meer synoniem voor weefselschade. Dit vraagt een speciale en deskundige aanpak welke wij u uitstekend kunnen bieden.

Q-axis, gezondheid en werk zorgt voor functieherstel, is werkhervattingsgericht ingesteld en doet een beroep op alle betrokken partijen (bv. cliënt, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts, P&O, Q-axis), goed te communiceren en dezelfde doelen na te streven.

Q-axis, gezondheid en werk is snel inzetbaar en staat voor maatwerk met werkspecifieke- actieve aanpak. Alle betrokken partijen hebben verantwoordelijkheden voor maximaal rendement.

Q-axis, gezondheid en werk levert zowel mono- als multidisciplinaire trajecten met de juiste nazorg. Eveneens verzorgt zij werkplekanalyses, tilcursussen en voorlichtingspresentaties over o.a. RSI.

Q-axis, gezondheid en werk staat bij reïntegratietrajecten voor een tijdcontingente en geprotocolleerde aanpak.

Q-axis, gezondheid en werk staat eveneens voor snél maar vooral ook duurzaam resultaat.