Werkplekonderzoek

werkplekbezoekDoel van werkplekonderzoek:

Verbeteren van inzicht in werkgebonden items (werktaken, werkdruk, uitvoering, gedrag etc.) in relatie tot het individueel fysiek gezondheidsprobleem. Bespreken van valkuilen. Aanreiken van tools ter verbetering van het gezondheidsprobleem.

Logistiek

Na aanvraag voor een werkplekbezoek neemt Q-axis, gezondheid en werk contact op met het bedrijf en maakt binnen 5 werkdagen een afspraak. Bij aanvang van het werkplekbezoek informeert de bedrijfsfysiotherapeut de leidinggevende inhoudelijk en stelt een aantal vragen. Tijdens de werkplekanalyse en -training mag de leidinggevende aanwezig zijn maar dit is niet noodzakelijk. Aan het eind worden de belangrijkste conclusies, knelpunten en aanbevelingen besproken.

Inhoud van werkplekonderzoek

Inventariseren en analyseren van het houdings- en bewegingsgedrag op de werkplek. Alle voorkomende werkzaamheden worden doorgenomen, geanalyseerd en vaak middels video-opnamen vastgelegd, bekeken en besproken. De werkplek wordt geïnventariseerd. Er wordt niet geoordeeld over arbo-technische vereisten welke de wetgever stelt. De werkplek dient hieraan reeds te voldoen. Van belang is met name hoe de werknemer met de mogelijkheden van zijn werkplek omgaat en hij in staat is zijn werkplek correct in te stellen. Ook pauzegedrag, werkdruk en werksfeer komen aan de orde.

Conclusies na werkplekonderzoek

Conclusies van de inventarisatie en analyse worden besproken met de cliënt en leidinggevende en worden in een verslag vastgelegd. Dit wordt verzonden aan de bedrijfsarts, cliënt en werkgever/leidinggevende (werkgever/leidinggevende ontvangen géén privacygevoelige informatie).

Reïntegratie

Indien reïntegratie van toepassing is, wordt in samenspraak met cliënt, bedrijfsarts en leidinggevende een opbouw van werktaken en werktijden voorgesteld.